شرکت آراد کاوش پى


تولید‌‌کننده انواع تجهیزات و یراق‌آلات خطوط هوایی عایق شده

امروزه به کارگیری خطوط عایق در شبكه‌های توزیع نیروی برق هوایی در اکثر کشورها به طور فزاینده‌ای گسترش پیدا کرده است. از این رو روند جایگزینی این نوع شبکه‌ها با هادی‌های بدون روکش به دلیل شرایط ناپایدار جوی و آلودگی‌های محیطی در دست انجام است. این تجهیزات و یراق‌آلات در خطوط هوایی فشار متوسط با ولتاژ 11 تا 33 کیلو ولت کاربرد دارد.

خطوط هوایی عایق شده در شبكه‌های توزیع نیروی برق هوایی عبارتند از:

  • هادی روكش‌دار Conductor (CC) or Single Layer Coverage (PAS) 
  • هادی با روكش ضخیم Covered Conductor Thick (CCT) or Triple Layer Covering (BLa/BLL) 
  • كابل هوایی فاصله‌دار Aerial Spacer Cable (ASC) 
  • كابل خودنگهدار Aerial Bundled Cable 

عضویت در کارگروه تدوین مجموعه استاندارد‌های شبکه‌های هوایی توزیع نیروی برق روکش‌دار و عایق شده

هدف از تدوین این استاندارد ارائه دستورالعمل‌های طراحی، نصب، بهره‌برداری و سرویس و نگهداری از شبکه‌های مذکور می‌باشد. این استاندارد برای اجرا و بهره‌برداری در شبکه‌های هوایی روکش‌دار متناسب با شرایط اقلیمی متفاوت تهیه شده است، همچنین شامل شرح جزئیاتی از قبیل فواصل مجاز بین هادی‌های روکش‌دار، حداقل الزامات نصب و اجرا بصورت نقشه‌هایی با جزئیات اجرایی، شرایط سرویس و نگهداری، حفاظت در مقابل اضافه ولتاژهای صاعقه، جلوگیری از تخلیه‌‌های جزئی و ایجاد نویزهای رادیویی است. الزامات بهره‌برداری این نوع شبکه‌ها از جمله تکیه‌گاه‌های ارت موقت برای سیستم زمین ایمنی، روش‌های حفاظت از قطع فاز و یا جریان‌های اتصال کوتاه، میرا کردن نوسانات، سایش هادی و پرنده‌زدگی می‌باشد.

ارتباط با ما

ارتباط با ما

نام  
ایمیل  
کمپانی  
شهر
لطفاموضوع درخواست را انتخاب کنید:

موضوع تحقیق
لطفا یک محصول را انتخاب کنید:


پیغام شما